Social Work

Social Work is de vernieuwde sociale opleiding van Avans Deeltijd. Eerder waren dit de opleidingen SPH, MWD en CMV. De vernieuwde deeltijdopleiding Social Work start in augustus 2018.

In het Kort


Social Work is de vernieuwde sociale opleiding van Avans Deeltijd. Eerder waren dit de opleidingen SPH, MWD en CMV. Je leert vooral om mensen met elkaar te verbinden, hen in beweging te krijgen. 

Overige informatie


 • Niveau: Bachelor
 • Locatie: Breda & Den Bosch
 • Inschrijven: vóór 20 augustus

Waarom de opleiding Social Work?

Ben je geïnteresseerd in en betrokken bij mensen en hoe ze functioneren? Zit het ondersteunen van mensen in hun dagelijkse leven en bij maatschappelijke participatie in je genen en wil je meer verantwoordelijkheid en verdieping in je vakgebied? Eén ding is zeker: je hebt een sociaal hart en wilt iets betekenen voor een ander. En je wilt jezelf professioneel op de “sociale kaart” zetten.

Dan gaat je belangstelling vast en zeker uit naar de bacheloropleiding Social Work. Kies je voor deze opleiding, dan kies je voor het beroep social worker. En dat beroep vraagt kennis van een breed vakgebied, die je voor een belangrijk deel in de praktijk leert. De koppeling tussen theorie en praktijk is bij deze opleiding essentieel.

Als je deze opleiding met succes hebt afgerond, ben je bachelor of Social Work. Dit diploma wordt gevraagd bij veel functies in het sociale domein, van werk in de directe woon- en leefomgeving van burgers tot de langdurige zorg. Alle reden om jezelf te ontwikkelen op dit gebied. Na een oriëntatiefase aan het begin van de studie ga je de diepte in en leer je de maatschappelijke context kennen, deze plaatsen in een historisch perspectief en leer je de “sociale kaart” kennen. Je krijgt zicht op actuele sociale problemen en je ontwikkelt kennis rondom methodes die in het sociaal werk gehanteerd worden. 

Waarom bij Avans Deeltijd?

Bij de bacheloropleiding Social Work van Avans Deeltijd is de werkomgeving de belangrijkste leeromgeving (‘werkplek-leren’). De wisselwerking tussen theorie en praktijk krijgt extra nadruk. Dat betekent dat opdrachten die je voor je studie maakt, vaak direct met je praktijk verbonden zijn. Zo sla je twee vliegen in één klap: terwijl je jezelf ontwikkelt, help je ook de sociaal werkpraktijk vooruit.

Je bent geen nummer, maar je krijgt veel persoonlijke aandacht. Zo is er een docent die je begeleidt in de ‘driehoek’ studie, werk en privé. Er zijn studieadviseurs die je helpen met plannen, docenten die hun kennis met je delen en is er een begeleider in de praktijk om je te ondersteunen bij het “werkplek-leren”. Bovendien leer je van elkaar. Daarnaast leer je van je  studiegenoten van Social Work.

De opleiding Social Work van Avans Deeltijd wordt door verschillende mensen gekozen: mensen die nieuw zijn in de sociale sector, die zich om willen scholen en mensen die daar al een tijd werken en zich bij willen scholen. Ook is er verschil in de tijd dat het geleden is dat mensen gestudeerd hebben. De persoonlijke begeleiding is op deze verschillen gericht. Daarnaast kun je ook bepalen hóe je wilt studeren: je kunt sneller gaan omdat je een aantal zaken al weet en kunt, je kunt besluiten om zelfstandig te studeren, je kunt van een online aanbod gebruik maken en je kunt besluiten te studeren in een groep en lessen te volgen of een combinatie van dit alles. Je persoonlijke begeleiders helpen je desgewenst om hierin een voor jou passende keuze te maken.

Voor wie is de deeltijdopleiding Social Work?

Je bent aan het werk, bijvoorbeeld in de hulpverlening of als woonbegeleider bij een grote instelling, en je wilt je verdiepen in het sociaal werk. Of je bent medewerker maatschappelijke zorg en je wilt meer verantwoordelijkheid. Misschien werk je in een andere branche en wil je overstappen naar het sociaal werk. Je bent in elk geval in het bezit van een mbo 4 opleiding of je hebt het havo diploma behaald en je wilt verder komen in je werk en je wilt jezelf ontwikkelen of omscholen. Je moet natuurlijk wel doorzettingsvermogen hebben. Een 4-jarige bacheloropleiding volgen naast je werk en privéleven is niet niks. Dat vraagt discipline en motivatie. Maar aan het eind van de rit ben je breed opgeleid en kun je alle kanten op in het sociaal werk.

Studieprogramma

Het programma is verdeeld over vier jaren en ieder jaar is vervolgens opgedeeld in twee semesters.

1e jaar

In het eerste semester staat de oriëntatie op sociaal werk op Hbo-niveau centraal. Dit betekent dat je je oriënteert op het beroep, de gebruikers van sociaal werk, basale sociaalwetenschappelijke kennis, methodes en natuurlijk de opleiding zelf. Je kunt daarbij denken aan de maatschappelijke rol en opdracht van sociaal werk, aan geschiedenis van het werk, aan doelgroepen, basale psychologische en sociologische kennis, aan communicatieve vaardigheden, aan de relatie tussen gezondheid en sociaal werk, aan overheidsbeleid.

In het tweede semester staan basismethodieken en vormen van sociaal communicatief handelen centraal. Daarbij gaat het om verschillende benaderingen van en werkwijzen in sociaal werk, om het ontwikkelen van creatief handelingsvermogen, om kennis van stromingen in de psychologie en de agogiek of veranderkunde.

2e jaar

In semester 3 focus je je op sociaal ondernemerschap en samenwerking ten behoeve van burgerparticipatie. Denk daarbij aan kunnen samenwerken met verschillende professionals, met vrijwilligers, in sociale wijkteams, in pedagogische coalities. Ook hier leer je over verschillende werkwijzen én over de ethische dimensie van sociaal werk. Het heet niet voor niets een normatief beroep te zijn. Sociaal ondernemerschap betekent ook dat je iets weet over instellingsbeleid en over de wet- en regelgeving van de overheid.

In semester 4 staat het werken als veranderkundige binnen specifieke beroepspraktijken centraal. Naast specifieke actuele methodieken leer je daar ook hoe je werkt aan zelfregulatie en empowerment van mensen. Bovendien verdiep je je in de actuele maatschappelijke conditie en hoe die van invloed is op het werk van de sociale professional. In dit semester krijg je verder de mogelijkheid je te specialiseren.

Curriculum

In jaar 3 komen o.a. de volgende thema's aan bod: diversiteit, interculturele communicatie, veiligheid en geweld. Het laatste jaar kenmerkt zich door het volgen van een minor waarin je je verdiept in één onderwerp of doelgroep, en het afstuderen.

Diploma

Het wettelijk erkende getuigschrift bachelor of Social Work is de bekroning op je studie.

Resultaat

Na 4 jaar studie, waarin je vast zo nu en dan moeilijke momenten kent en uitdagingen overwonnen hebt, kun je je bachelordiploma halen. In die 4 jaar leg je de basis om je verder te ontwikkelen tot een succesvolle Social Worker.

Carrièreperspectieven

Als Social Worker kun je terecht op een breed terrein, in een scala van functies. Enkele voorbeelden:

 • Wijkcoach
 • Gezinsvoogd
 • Begeleider in beschut of beschermd wonen, of bij een kamertrainingsproject
 • Begeleider op een zorgboerderij
 • Reclasseringswerker
 • Ouderenconsulent
 • Penitentiair inrichtingswerker
 • Werker in de verslavingszorg
 • Woonbegeleider
 • Gedwongen hulpverlening
 • Dagbehandeling
 • Ambulant woonbegeleider
 • Gezinsondersteuner.

Zie ook bij de specialisaties in de verschillende domeinen voor meer mogelijkheden.​

Vervolgstudies

Avans Hogeschool en Avans+ hebben samen een mooi aanbod voor werkenden die zich willen ontwikkelen. Een scala aan opleidingen voor een leven lang leren. Op bachelor-, postbachelor- of masterniveau. Ook maatwerk is mogelijk.

Startdatum

Je wilt in augustus met een deeltijdopleiding starten? Meld je dan bij voorkeur vóór 27 augustus 2018 aan. 
Kijk voor aanmelding of je voldoet aan de toelatingseisen.

Plaatsen

De deeltijdopleiding Social Work is te volgen in Breda op maandagochtend en –middag voor het eerste jaar (de rest van de opleiding is op dinsdag) of in Den Bosch op donderdagochtend en -middag.

 Breda, 088 525 7500 Hogeschoollaan 1 , 4818 CR, Routebeschrijving  's-Hertogenbosch, 088 525 7500 Onderwijsboulevard 215 , 5223 DE, Routebeschrijving

Studieduur

De opleiding tot het bachelordiploma omvat 4 jaar. Het kan zijn dat je door een andere studie of door ervaring vrijstelling krijgt voor bepaalde studieonderdelen. Ben je in het bezit van een propedeuse getuigschrift in de richting SPH, MWD of CMV dan kun je instromen in het tweede studiejaar.  Je kunt hiervoor contact opnemen met de opleiding.

Studiekosten

Voor het volgen van de opleiding betaal je jaarlijks collegegeld. Dit is wettelijk vastgelegd. Verder moet je rekening houden met de aanschaf van studieboeken en andere leermiddelen. Dit bedrag komt ongeveer op € 300 á € 400 per jaar.

Toelating

Je wilt starten met de opleiding. Dat kan als je in het bezit bent van een mbo-niveau 4, een havo- of vwo-diploma. Je bent niet in het bezit van een van de genoemde diploma's, maar wel 21 jaar of ouder? Lees dan hieronder verder. Beschik je al over een bachelordiploma, dan kan het zijn dat je een hoger bedrag aan collegegeld moet betalen. 

Taaleis 

Heb je een diploma van het voortgezet onderwijs of het middelbaarberoepsonderwijs, dan beschik je doorgaans over het juiste taalniveau om aan een hbo-opleiding te beginnen. Om een opleiding bij Avans Deeltijd te kunnen volgen, moet je de Nederlandse taal beheersen op niveau B2. Dat kun je aantonen als je een diploma hebt zoals vermeld bij het kopje Toelating.
 
Anders moet je voldoen aan een van deze taaleisen:
•    Je hebt het staatsexamen NT2 Programma II behaald. En je beheerst het Nederlands op taalniveau B2 van het Europees Referentie Kader.
•    Je hebt het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) ‘Educatief Start bekwaam’ of ‘Educatief Professioneel’ behaald. 
Als je niet aan deze taaleisen voldoet, kan de academiedirectie nader onderzoek instellen om te kunnen beslissen dat je het Nederlands goed genoeg beheerst.

Aanvullende toelatingseisen

Werkervaring

Wij stellen een aantal eisen aan je werk. Je functioneert minimaal op mbo-4 niveau en je hebt relevante werkervaring. Je dient uiterlijk begin januari in het bezit te zijn van een geschikte praktijkplaats.

Instroommoment

Schrijf je bij voorkeur in vóór 20 augustus 2018. De opleiding start in de week van 27 augustus. 

Toelatingsprocedure

Je schrijft je ieder jaar weer in via www.studielink.nl

21+ Toets

Je bent niet in het bezit van een van de genoemde diploma's, maar wel 21 jaar of ouder? Je kunt dan worden toegelaten aan de hand van een assessment bij onderzoeksbureau AOB Compaz.