Mechatronica

Je bent praktisch ingesteld en hebt interesse in verschillende technische disciplines. Als mechatronicus begrijp je bovendien hoe deze disciplines (elektrotechniek, werktuigbouwkunde en technische informatica) effectief samenkomen in mechanische constructies.

In het Kort


De opleiding Mechatronica start in de week van  27 augustus 2018 en duurt  4 jaar. Je hebt  2 aaneengesloten dagdelen college.

Overige informatie


 • Niveau: Bachelor
 • Locatie: Breda
 • Inschrijven: vóór 15 juli

Waarom de opleiding Mechatronica?

Mechatronica is een vakgebied dat flink in opkomst is. Het werkveld vraagt daarom om hoogopgeleide mensen die deze samenkomst begrijpen en kunnen overzien. Mensen zoals jij, die een passie voor techniek hebben. In de breedste zin van het woord. Naast de werktuigbouwkundige en elektrotechnische vakken krijg je ook mechatronische vakken zoals: besturingstechniek, software ontwerp, meet- en regeltechniek, systeemdynamica en motion control. Jij wordt die professional die het overzicht bewaakt. Je analyseert, ontwerpt en beheert mechatronische toepassingen. Van robotica tot aan 3D-modelling, met jouw kennis ontwikkel je mee aan de toekomst.

Waarom bij Avans Deeltijd?

Avans Deeltijd staat hoog aangeschreven, is kleinschalig en je wordt persoonlijk behandeld. Je bent geen nummer. De sfeer is goed en studenten hebben prima en direct contact met de docenten. De docenten zijn ervaren en komen uit het werkveld, waardoor de theorie dicht bij de werkelijkheid staat.

Voor wie is de deeltijdopleiding Mechatronica?

De deeltijdopleiding is ideaal voor mbo-plussers die aan de slag zijn in een technische omgeving en graag door willen groeien in hun werk of hun kennis willen verbreden en verdiepen. Je bent bijvoorbeeld een junior die projectleider of engineer wil worden. Het is dan belangrijk dat je, je kennis en vaardigheden op hbo-niveau brengt.

Studieprogramma

De vierjarige deeltijdopleiding Mechatronica bestaat uit acht modules. Deze modules worden ontwikkeld in samenwerking met het bedrijfsleven. Elke module omvat twintig weken waarin lessen gevolgd kunnen worden. Per module staat één thema uit de Mechatronica centraal. Daarbij is elke module een op zichzelf staand deel van je opleiding waarin je, jezelf gericht kennis en vaardigheden aanleert over het betreffende thema.

De deeltijdopleiding Mechatronica start met de module Mechanical Engineering. Tijdens het volgen van modules, bekwaam je jezelf ook in het acteren op HBO niveau. Om dit aan te tonen ga je aan de slag met het aanleggen en onderhouden van een portfolio waarin je ervaring uit je werk verwerkt. De modules omvatten de volgende thema’s: Mechanical engineering, Introduction Industrial automation, Programming, System and control engineering, Methodological design, Industrial Automation, Maintenance en Bachelor skills. Tijdens de laatste module van je opleiding ga je een afstudeeropdracht uitvoeren.

Ook kun je bij Avans de opleiding voor een Associate degree in twee jaren afronden. Je bent dan klaar voor de arbeidsmarkt als AD’er. Of je kunt een korte pauze nemen van maximaal 2 jaar. Daarna mag je instromen in jaar 3 van het Bachelor-traject.

Diploma
Het wettelijk erkende getuigschrift bachelor of Engineering is de bekroning op je opleiding (na vier jaar). Het wettelijk erkende getuigschrift Associate degree ontvang je na twee jaar.

Resultaat

Na 4 jaar studie, waarin je vast zo nu en dan moeilijke momenten kent en uitdagingen overwonnen hebt, kun je je bachelordiploma halen. In die 4 jaar leg je de basis om je verder te ontwikkelen tot een succesvolle mechatronicus.

Carrièreperspectieven

Mechatronica leidt op tot onder andere de volgende functies:

 • Mechanical design engineer
 • Mechatronics design engineer
 • Industrieel automatiseerder
 • Service engineer
 • Besturingstechnicus
 • Test engineer
 • Technisch adviseur
 • Projectleider

Vervolgstudies

Avans Hogeschool heeft een mooi aanbod voor werkenden die zich willen ontwikkelen. Een scala aan opleidingen voor een leven lang leren. Op Ad-, bachelor-, postbachelor- of masterniveau. Ook maatwerk is mogelijk.

Startdatum

Je wilt in augustus met een deeltijdopleiding starten? Schrijf je dan bij voorkeur vóór 1 juli in. Dan ga je net als je medestudenten goed voorbereid aan de slag.

Je kunt je aanmelden voor de deeltijdopleiding Mechatronica via Studielink. Let in Studielink goed op dat je voor voor de Bachelor van mechatronica kies, ook als je wilt starten met de Associate degree.

Vanuit de opleiding wordt je nader geïnformeerd over de vervolgstappen van aanmelding en/of inschrijving voor de Associate degree

Kijk voor aanmelding of je voldoet aan de toelatingseisen. 

Plaatsen

De deeltijdopleiding Mechatronica is te volgen op dinsdagmdidag en -avond in Breda.

BREDA, 088 525 7500

Hogeschoollaan 1 , 4818 CR, Routebeschrijving

Studieduur

De hbo-opleiding tot het bachelordiploma omvat 4 jaar. Het kan zijn dat je door een andere studie of door ervaring vrijstelling krijgt voor bepaalde studieonderdelen. Je kunt hier altijd naar vragen bij de contactpersoon van je opleiding.

Studiekosten

Collegegeld

Het bruto collegegeld voor de deeltijdopleiding Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek bedraagt € 5.000 per studiejaar en dus € 2.500 per module (half studiejaar). Je dient per half studiejaar (module) te betalen. Onderaan vind je voorbeeld situaties voor mogelijke financiering.

Wijze van betaling:

Wanneer je (elders) nog geen graad hebt behaald, dan heb je recht op twee vouchers (een rijksbijdrage door het ministerie van OCW) per studiejaar. Eén voucher heeft een waarde van €1.250. Per module (half studiejaar) mag één voucher ingezet worden. Per studiejaar (2 modules) kun je dus twee vouchers inzetten met een totaalwaarde van € 2.500.  Per module blijft er dan nog een bedrag van € 1.250 over waarvoor je geen rijksbijdrage krijgt. Per studiejaar is dat een totaalbedrag van €2.500.

Financiering werkgever

Voor veel studenten geldt dat zij werken bij een bedrijf. Indien jouw werkgever (een deel) van de opleiding vergoedt, dan kan de werkgever, mits de cao van deze werkgever valt onder de Metalektro, een vergoeding aanvragen via het A&O Fonds van Metalektro. Deze vergoeding geldt voor een maximaal bedrag van €2.500 per opleiding/per studiejaar voor een maximale periode van 2 jaar.

Hier voor dient de werkgever zelf contact op te nemen met het A&O fonds van Metalektro. De meeste werkgevers zijn bekend met deze regeling. Indien een werkgever hier vragen over heeft kan Avans hier ondersteuning bij verzorgen. Hiertoe kan contact opgenomen worden met Avans Deeltijd, dhr. Clemens van den Broek.

Voor de volledigheid: Avans Hogeschool is in deze vergoedingsregeling geen partner.

Subsidieregeling praktijkleren

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van medewerker/student en is wat betreft het HBO beschikbaar voor werkend leren trajecten (o.b.v. onderwijsarbeidsovereenkomst) in het kader van deeltijdse en duale opleidingen in de sector Techniek. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van het RVO.

Voorbeeld situaties financiering opleiding voor een heel studiejaar (2 modules):

1. Geen eerdere graad behaald en cofinanciering door werkgever

Recht op 2 vouchers van het ministerie OCW a €1.250 €2.500
Resterende bedrag wordt gefinancierd door de werkgever €2.500
Kosten voor de student €0

2. Geen eerdere graad behaald en geen cofinanciering door werkgever

Recht op 2 vouchers van het ministerie OCW a €1.250 €2.500
Resterende bedrag wordt door de student zelf betaald €2.500

3. Wel een eerdere graad behaald en cofinanciering door werkgever

Geen recht op vouchers en dus betaalt de student zelf €2.500
Resterende bedrag wordt gefinancierd door de werkgever €2.500

4. Wel een eerdere graad behaald en geen cofinanciering door werkgever

Totaalbedrag wordt betaald door de student                      €5.000

5. Wel een eerdere graad behaald en totale financiering door werkgever

Totaalbedrag wordt door de werkgever gefinancierd       €5.000

* Uitzondering: je staat al ingeschreven voor een andere bacheloropleiding. Je ontvangt géén voucher.

NB: Werkgever kan een deel van de vergoeding aanvragen via het A&O Fonds van Metalektro, Subsidieregeling en/of zelf bijdragen.

Toelating

Je wilt starten met een opleiding. Dat kan als je voldoet aan mbo-niveau 4 of een havo- of vwo-diploma hebt.

Voorbereidende cursus

Op 20 februari 2018 start een voorbereidende cursus deeltijd wiskunde en natuurkunde, die op 28 mei 2018 met een toets wordt afgesloten. Lestijden zijn op dinsdagavond van 18:45 tot 22:00 uur in Breda. Wanneer je 80% goed hebt, kun je vrijstelling aanvragen voor Exact A en/of Nat A. Om inzicht te krijgen in hoever je staat met wiskunde en natuurkunde, kun je een proeftoets maken. Klik hier voor de proeftoets van wiskunde en klik hier voor de proeftoets van natuurkunde.

Wanneer je je inschrijft voor deze toets ontvang je een factuur. Het cursusgeld is € 200 en dit dient voor 10 februari 2018 betaald te zijn. Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk. Voor aanvang ontvang je een email met toegang tot de digitale omgeving van de cursus.

Klik hier om je in te schrijven.

Taaleis 

Heb je een diploma van het voortgezet onderwijs of het middelbaarberoepsonderwijs, dan beschik je doorgaans over het juiste taalniveau om aan een hbo-opleiding te beginnen. Om een opleiding bij Avans Deeltijd te kunnen volgen, moet je de Nederlandse taal beheersen op niveau B2. Dat kun je aantonen als je een diploma hebt zoals vermeld bij het kopje Toelating.
 
Anders moet je voldoen aan een van deze taaleisen:
•    Je hebt het staatsexamen NT2 Programma II behaald. En je beheerst het Nederlands op taalniveau B2 van het Europees Referentie Kader.
•    Je hebt het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) ‘Educatief Start bekwaam’ of ‘Educatief Professioneel’ behaald. 
Als je niet aan deze taaleisen voldoet, kan de academiedirectie nader onderzoek instellen om te kunnen beslissen dat je het Nederlands goed genoeg beheerst.

Aanvullende toelatingseisen

Werkervaring
Wij stellen een aantal eisen aan je werk. Je functioneert bijvoorbeeld minimaal op mbo-4 niveau en je hebt 1 jaar relevante werkervaring. Na aanmelding vindt er een toetsing plaats. 
 

Eisen aan het bedrijf 
Je werkt bij een bedrijf en doet daar de benodigde competenties op. Dat bedrijf dient te voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zoals verschillende disciplines in huis hebben. Denk aan ontwerpen, construeren, productie en projecten. Ook moet je kunnen doorgroeien naar een hbo-functie en samenwerken met andere hbo'ers. De bedrijfsbegeleider moet minimaal beschikken over een hbo-diploma en de organisatie dient je alle ruimte te geven om jouw opleiding in 4 jaar af te ronden.

Instroommoment

De opleiding start in de week van 27 augustus. Maar let op: voor een optimale voorbereiding schrijf je je vóór 1 juli in.

Verkorte trajecten

Je hebt een certificaat of getuigschrift van een relevante opleiding op hbo-niveau, dan wordt individueel bekeken of je de certificaten/getuigschriften kunt gebruiken voor vrijstellingen.

Beschik je reeds over een bachelordiploma, dan kan het zijn dat je een hoger bedrag aan collegegeld moet betalen.

Toelatingsprocedure

Je schrijft je ieder jaar weer in via www.studielink.nl.

Intakegesprek

Na je inschrijving bij DUO / Studielink krijg je van Avans een aantal opdrachten toegestuurd. Deze opdrachten moet je thuis maken en naar Avans sturen.

Daarna maken we met jou een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden de resultaten van de toets besproken alswel jouw voortraject en werkervaring. We beantwoorden dan ook met plezier jouw vragen en je krijgt een persoonlijk advies over aanvullende scholing.

21+ Toets

Je bent niet in het bezit van een van de genoemde diploma's, maar wel 21 jaar of ouder? Je kunt dan worden toegelaten aan de hand van een assessment bij onderzoeksbureau AOB Compaz.

Meer opleidingen in Technische Opleidingen:
 • Elektrotechniek

  De arbeidsmarkt vraagt om maatschappelijk bewuste elektrotechniek ingenieurs. Kies daarom voor de deeltijdopleiding Elektrotechniek bij Avans Deeltijd.

  Niveau: Bachelor Locatie: Breda Inschrijven: vóór 15 juli
 • Technische Bedrijfskunde

  Technische Bedrijfskunde gaat in op bedrijfsprocessen van fabrieken en bedrijven die iets produceren. De maak-industrie. Je vindt het leuk om processen te beschrijven, analyseren en verbeteren.

  Niveau: Bachelor Locatie: Tilburg Inschrijven: vóór 15 juli
 • Werktuigbouwkunde

  Je bent praktisch ingesteld en dol op techniek. Als praktische doener ga je aan de slag met ontwerpen en construeren. Je ontwikkelt een ‘werktuigbouwkundige’ kijk op zaken waarmee je in een technische omgeving alle kanten op kunt.

  Niveau: Bachelor Locatie: Breda Inschrijven: vóór 15 juli