Informatica

Informatica is een niet meer weg te denken onderdeel van elk bedrijf of organisatie in onze huidige maatschappij. Kennis van dit vakgebied zet je aan de knoppen van de maatschappij. Zeer gespecialiseerd, maar buitengewoon breed inzetbaar.

In het Kort


De opleiding Informatica start in de week van 27 augustus 2018 en duurt  4 jaar. Je hebt  2 aaneengesloten dagdelen college.

Overige informatie


  • Niveau: Bachelor
  • Locatie: Breda
  • Inschrijven: vóór 15 juli

Waarom de opleiding Informatica?

De hbo-deeltijdopleiding Informatica leidt op tot software engineer. Je houdt je bezig met het volledige traject waarin software wordt ontworpen en gemaakt. Tijdens de studie verkrijg je kennis over systeemontwikkeling, databases, bedrijfsprocessen en softwarearchitectuur. Je bekwaamt je in het volgende:  
-    software ontwerpen;  
-    beheren data en databases; 
-    software maken (programmeren); 
-    analyseren bedrijfsprocessen. 
Naast deze ‘hard skills’ werk je aan je persoonlijke ontwikkeling (‘soft skills’) en beroepsvaardigheden: 
-    samenwerken; 
-    communiceren; 
-    projectmatig werken; 
-    analyseren. 
Informatica (I) kent aan de ene kant een overlap met Business IT & Management (BIM) en aan de andere kant met Technische Informatica (TI). De Informatica-opleiding vormt de onmisbare schakel tussen beide. Voor wie een stap naar softwareontwikkelaar wil maken of een carrièreswitch wil, is Informatica een uitstekende keuze met veel toekomstperspectief.

Waarom bij Avans Deeltijd?

Avans Deeltijd staat hoog aangeschreven, is kleinschalig en je wordt persoonlijk behandeld. Je bent geen nummer. De sfeer is goed en studenten hebben prima en direct contact met de docenten. De praktijkdocenten komen uit het werkveld, waarmee nauw contact bestaat. Er wordt voor projecten veel samengewerkt met bedrijven. Bovendien streeft Avans Deeltijd ernaar de opleiding Informatica modulair op te bouwen, zodat studenten hun eigen volgorde kunnen bepalen.

Voor wie is de deeltijdopleiding Informatica?

Werk je in de ICT en zoek je meer uitdaging in je werk? Heb je analytisch denkvermogen en ambieer je de stap naar softwareontwikkelaar? Dan is de bacheloropleiding Informatica in deeltijd de juiste keuze. Je moet natuurlijk wel doorzettingsvermogen hebben. Een 4-jarige bacheloropleiding volgen naast je werk en privéleven is niet niks. Dat vraagt discipline en motivatie. Maar aan het eind van de rit heb je je kennis verbreed en staat niets je in de weg om door te stromen naar een functie binnen het vakgebied van software engineering die je ambieert.

Studieprogramma

Informatica richt zich op het volledige software ontwikkeltraject van analyse tot implementatie. Het 4-jarige programma leidt op tot Bachelor of Science (Bsc). Colleges vinden wekelijks plaats en je kunt individuele aandacht van docenten en begeleiders verwachten. 

1e jaar 

Het eerste jaar biedt een oriëntatie op het veelzijdige werkterrein van een ICT’er. Je verdiept je in front-end development, databases, systeemontwikkeling en programmeren.

2e jaar 

In het tweede jaar krijg je onder andere les in bedrijfsprocessen en softwarearchitectuur, systeemontwikkeling en programmeren.

Vervolg hoofdfase

In jaar 3 en 4 verdiep en verbreed je je ICT-kennis. Je leert alles over programmeertalen en methodes van systeemontwikkeling. Ook leer je omgaan met standaardcomponenten en webservices. In projectgroepen ga je verder professionaliseren. Daar dragen trainingen in samenwerken, communiceren en analyseren ook aan bij. Het laatste jaar sluit je af met een afstudeerproject binnen het bedrijf waar je werkt.

Diploma

Het wettelijk erkende hbo-getuigschrift Bachelor of Science (BSc) is de bekroning op je opleiding.

Resultaat

Na 4 jaar studie, waarin je vast zo nu en dan moeilijke momenten kent en uitdagingen overwonnen hebt, kun je je bachelordiploma halen. In die 4 jaar leg je de basis om je verder te ontwikkelen in een succesvolle baan binnen het vakgebied van softwareontwikkeling.

Carrièreperspectieven

De vraag naar ICT-professionals is groot. De Branchevereniging van ICT-bedrijven in Nederland (Nederland ICT) publiceert regelmatig cijfers op haar website www.nederlandict.nl over een groeiende arbeidsmarkt voor ICT’ers en met name softwareontwikkelaars. Men spreekt zelfs over een baangarantie.  
De bacheloropleiding Informatica leidt op tot onder andere de volgende functies:

-    Softwareontwikkelaar; 
-    Software engineer; 
-    ICT-consultant; 
-    Projectleider ICT; 
-    Systeemanalist; 
-    Systeemarchitect.

Vervolgstudies

Avans Hogeschool en Avans+ hebben samen een mooi aanbod voor werkenden die zich willen ontwikkelen. Een scala aan opleidingen voor een leven lang leren. Op Ad-, bachelor-, postbachelor- of masterniveau. Ook maatwerk is mogelijk. 

Je bachelor biedt toegang tot masteropleidingen, zoals: Master of ICT & Business Innovation (MBI) bij Avans+.

Startdatum

Je wilt in augustus met een deeltijdopleiding starten? Schrijf je dan bij voorkeur vóór 1 juli in. Dan ga je net als je medestudenten goed voorbereid aan de slag. Kijk voor aanmelding of je voldoet aan de toelatingseisen.

Plaatsen

De deeltijdopleiding Informatica is te volgen op dinsdagmiddag en –avond in Breda.

 

 Breda, 088 525 7500 Hogeschoollaan 1 , 4818 CR, Routebeschrijving

Studieduur

De hbo-opleiding tot het bachelor diploma omvat 4 jaar. Het kan zijn dat je door een andere studie of door ervaring vrijstelling krijgt voor bepaalde studieonderdelen. Je kunt hier altijd naar vragen bij de contactpersoon van je opleiding.

Studiekosten

Voor het volgen van de opleiding betaal je jaarlijks  collegegeld. Dit is wettelijk vastgelegd. Verder moet je rekening houden met de aanschaf van studieboeken en andere leermiddelen. Dit bedrag komt ongeveer op € 400 voor de gehele opleiding.

Toelating

Je wilt starten met een opleiding. Dat kan als je voldoet aan mbo-niveau 4 of een havo- of vwo-diploma hebt.

Taaleis 

Heb je een diploma van het voortgezet onderwijs of het middelbaarberoepsonderwijs, dan beschik je doorgaans over het juiste taalniveau om aan een hbo-opleiding te beginnen. Om een opleiding bij Avans Deeltijd te kunnen volgen, moet je de Nederlandse taal beheersen op niveau B2. Dat kun je aantonen als je een diploma hebt zoals vermeld bij het kopje Toelating.
 
Anders moet je voldoen aan een van deze taaleisen:
•    Je hebt het staatsexamen NT2 Programma II behaald. En je beheerst het Nederlands op taalniveau B2 van het Europees Referentie Kader.
•    Je hebt het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) ‘Educatief Start bekwaam’ of ‘Educatief Professioneel’ behaald. 
Als je niet aan deze taaleisen voldoet, kan de academiedirectie nader onderzoek instellen om te kunnen beslissen dat je het Nederlands goed genoeg beheerst.

Aanvullende toelatingseisen

Werkervaring
Je start met minimaal een jaar relevante werkervaring en je hebt een basisvaardigheid in programmeren en projectmatig werken. Na een half jaar moet je een baan hebben in de ICT. Voldoe je niet aan de genoemde eisen dan gaan we graag met je in gesprek om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om alsnog te starten met de deeltijdopleiding Informatica.

Instroommoment

De opleiding start in de week van 27 augustus. Maar let op:  schrijf je vóór 1 juli 2018 in.

Verkorte trajecten

Avans deeltijd wil met het onderwijs beter aansluiten bij de behoeften van de student en neemt daarom deel aan de landelijke pilot flexibel hoger onderwijs, speciaal gericht op werkende volwassenen

Deze pilot biedt ruimte om opleidingen meer te flexibiliseren en af te stemmen op de behoeftes van mensen die naast hun werk en privéleven willen investeren in hun toekomst door zich op- of om te scholen. Door te sturen op output (de zogenaamde leeruitkomsten) in plaats van op input en proces (het onderwijsprogramma in jaren) , ontstaat ruimte om te differentiëren in opleidingstrajecten en deze meer in te richten op maat van de individuele student of groepen studenten. Het gaat om wat men moet kennen en kunnen, niet om waar, hoe en in hoeveel tijd men dat leert.

We werken dus met leeruitkomsten waarin is vastgelegd wat je moet kennen en kunnen. Het werken met leeruitkomsten maakt het mogelijk opleidingstrajecten meer af te stemmen op de situatie en de behoefte van de student en (indien van toepassing) zijn werkgever. Er komt meer ruimte om de opleidingen voor volwassenen verder te flexibiliseren door, naast contactonderwijs, te gaan werken met online leren en het leren op de werkplek te versterken.

Ook komt er meer ruimte om aan te sluiten op wat volwassen studenten al kennen en kunnen. Door te werken met validering van resultaten uit leren buiten de opleiding (door werkervaring, cursussen en trainingen e.d.) wordt in kaart gebracht welke leeruitkomsten de student aantoonbaar al heeft gerealiseerd en dus in het opleidingstraject niet meer hoeft te leren. Hierdoor wordt het mogelijk om je opleidingstraject te verlichten en mogelijk ook te verkorten. De studieadviseur van de betreffende opleiding kan je hier meer informatie over geven.

Beschik je al over een bachelordiploma, dan kan het zijn dat je een hoger bedrag aan collegegeld moet betalen. 

Toelatingsprocedure

Je schrijft je ieder jaar weer in via www.studielink.nl

Intakegesprek

We nodigen je van harte uit voor een persoonlijk intakegesprek. We beantwoorden dan met alle plezier je vragen. 

21+ Toets

Je bent niet in het bezit van een van de genoemde diploma's, maar wel 21 jaar of ouder? Je kunt dan worden toegelaten aan de hand van een assessment bij onderzoeksbureau AOB Compaz.