HBO Verpleegkunde

Je kiest met de opleiding HBO-Verpleegkunde voor een uitdagend en boeiend beroep. Als HBO-verpleegkundige ben je breed opgeleid. Je kunt gaan werken in alle sectoren binnen de zorg.

In het Kort


Je volgt deze verkorte deeltijdopleiding in Breda of in 's-Hertogenbosch. Het verschil is het startmoment en de aangeboden studieroute. Je start in ' s-Hertogenbosch in februari, in Breda in augustus.

Overige informatie


 • Niveau: Bachelor
 • Locatie: Breda & Den Bosch
 • Inschrijven: bij voorkeur vóór 15 juli of 1 januari

Waarom de opleiding Hbo-verpleegkunde?

​Zorg wordt steeds complexer, de Nederlandse bevolking vergrijst en meer mensen krijgen te maken met verschillende aandoeningen en functiebeperkingen. Er zijn almaar meer (medische) behandelmogelijkheden en techniek speelt een grotere rol.  Banen in de zorgsector evolueren mee met deze ontwikkelingen. Verpleegkundigen krijgen bijvoorbeeld steeds meer een regisseursfunctie. Ze dragen meer verantwoordelijkheid voor hun besluiten en hun acties.

De zorg van nu en die van de toekomst vragen daardoor om andere kennis en vaardigheden. Medische technologie, vergrijzing, evidence based practice zijn alle van invloed op onze kennisontwikkeling. Het is voor een verpleegkundige essentieel om goed en actueel geschoold te zijn. Bovendien blijft de vraag naar hooggekwalificeerde verpleegkundigen groeien.

De deeltijdopleiding hbo-verpleegkunde is een praktijkopleiding die hier prima op aansluit. Een opleiding die bovendien is toegespitst op je capaciteiten en ambities. We bieden je een opleidingstraject op maat aan, dat past bij je vooropleiding en ervaring. Je wordt opgeleid tot generieke verpleegkundige op hbo-niveau. Om de opleiding in deeltijd te kunnen volgen, dien je een relevante functie te hebben in de zorg. Na je opleiding heb je als hbo-verpleegkundige vele mogelijkheden om jezelf te ontplooien.

 

Studieprogramma

Het onderwijs richt zich op kennis, handelingen en vaardigheden die je nodig hebt om adequaat je werk te kunnen doen. Je leert alles over de verschillende rollen die je als verpleegkundige hebt: zorgverlener, communicator, samenwerkingspartner, reflectieve EBP-professional (evidence based practice), gezondheidsbevorderaar, organisator en professional en kwaliteitsbevorderaar. We toetsen je ontwikkeling ‘binnenschools’ en in de praktijk. 

Opbouw

De opleiding is opgebouwd uit verschillende eenheden van leeruitkomsten. Elke eenheid omvat 30 of 15 studiepunten. Je start met een eenheid gericht op het klinisch redeneren binnen het verpleegkundige proces, verpleegkundige methodiek en evidence based practice (EBP). In de volgende ELU's  wordt de rol van zorgverlener steeds gecombineerd met een van de andere rollen van de hbo-verpleegkundige. Je verdiept je in alle facetten die met deze rollen samenhangen.
Door middel van een praktijkonderzoek laat je zien dat je beschikt over alle competenties van een hbo-verpleegkundige. Met behulp van lessen en bijeenkomsten op school, een digitale leeromgeving en leren op de werkplek vergroot je je competenties. 

Resultaat

Na een traject van 2,5 jaar studie, waarin je vast zo nu en dan moeilijke momenten kent en uitdagingen overwonnen hebt, kun je je bachelordiploma halen. In die tijd leg je de basis om je verder te ontwikkelen tot een succesvolle zorgprofessional.

Vervolgstudies 

Je kunt met je bachelordiploma hbo-verpleegkunde op zak prima verder studeren. Je kiest een master of specialistische opleidingen.

Startdatum

Je wilt in augustus met een deeltijdopleiding starten? In 's-Hertogenbosch start de opleiding in februari 2018. 

De aanmelddata in Studielink zijn de uiterlijke data voor aanmelden. Kijk voor aanmelding of je voldoet aan de toelatingseisen.

Locaties

In Breda wordt lesgegeven op de maandagochtend en - middag. (van 08.45 tot 18.00 uur)

In 's-Hertogenbosch wordt lesgegeven op de vrijdagochtend en -middag. (van 08.45 tot 18.00 uur)

 Breda, 088 525 7500 Hogeschoollaan 1 , 4818 CR, Routebeschrijving  's-Hertogenbosch, 088 525 7500 Onderwijsboulevard 215 , 5223 DE, Routebeschrijving

Tijdsinvestering

Je besteedt gemiddeld twintig uur per week aan je opleiding. Dat is inclusief de contactdag op school of eventuele stagedagen. De combinatie van werken en studeren is soms zwaar. Natuurlijk helpen we je waar we kunnen. Bijvoorbeeld door persoonlijke begeleiding, hulp bij het indelen van je tijd, een goede verdeling van de studielast en een overzichtelijk opleidingsprogramma. Waar het om gaat is dat je kunt studeren op de manier die jij het prettigst vindt.

Praktijk

Je eigen werkplek vormt de basis van het praktijkleren. Hier pas je de theorie toe en ontwikkel je de competenties als hbo-verpleegkundige. De opleiding is opgebouwd uit leeruitkomsten; een deel van deze leeruitkomsten behaal je binnen je eigen werkplek. Niet alle leeruitkomsten zijn binnen je eigen afdeling of team te behalen. Houd er dus er rekening mee dat je voor verschillende leeruitkomsten ervaring moet opdoen buiten je eigen werkplek. Dit organiseer je samen met je werkgever.

Afronding van je opleiding

Als je alle leeruitkomsten hebt behaald, heb jij jouw opleiding afgerond. Dit levert je vervolgens de titel Bachelor of Nursing op.

Studiekosten

Voor het volgen van de opleiding betaal je jaarlijks collegegeld. Dit is wettelijk vastgelegd. Verder moet je rekening houden met de aanschaf van studieboeken en andere leermiddelen.

Toelating

Je wilt starten met deze opleiding. Dat kan als je voldoet aan de toelatingseisen.

 • Je bent via BOL of BBL in de praktijk opgeleid tot mbo-4 verpleegkundige of je bent inservice opgeleid tot verpleegkundige. En je hebt een baan in een verpleegkundige setting (16 uur). Je kan de opleiding volgen in 's-Hertogenbosch of Breda. 
 • Of je hebt een aan verpleegkunde verwante hbo-opleiding gevolgd. Zoals SPH, MWD of Hbo-pedagogiek. En je hebt een baan in een verpleegkundige setting (20 uur). Je kunt de opleiding volgen in Breda en 's-Hertogenbosch. 

Taaleis 

Heb je een diploma van het voortgezet onderwijs of het middelbaarberoepsonderwijs, dan beschik je doorgaans over het juiste taalniveau om aan een hbo-opleiding te beginnen. Om een opleiding bij Avans Deeltijd te kunnen volgen, moet je de Nederlandse taal beheersen op niveau B2. Dat kun je aantonen als je een diploma hebt zoals vermeld bij het kopje Toelating.
 
Anders moet je voldoen aan een van deze taaleisen:
•    Je hebt het staatsexamen NT2 Programma II behaald. En je beheerst het Nederlands op taalniveau B2 van het Europees Referentie Kader.
•    Je hebt het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) ‘Educatief Start bekwaam’ of ‘Educatief Professioneel’ behaald. 
Als je niet aan deze taaleisen voldoet, kan de academiedirectie nader onderzoek instellen om te kunnen beslissen dat je het Nederlands goed genoeg beheerst.

Inschrijven

Onafhankelijk van het studietraject dat je gaat volgen, schrijf je je in voor jaar 1 (propedeutische fase) via Studielink.

Meer opleidingen in Gezondheidszorgopleidingen:
 • Management in de Zorg Associate degree

  Leidinggeven vergt managementvaardigheden, maar ook heb je kennis nodig over onderwerpen zoals beleid en budget. In de zorg- en welzijnssector speelt bovendien de betrokkenheid met de sector een grotere rol dan in andere branches. Met de Associate degree Management in de Zorg ben je instaat om deze vaardigheden te combineren in je werk.

  Niveau: Associate degree Locatie: Breda Inschrijven: vóór 20 augustus
 • Management in de Zorg

  Leidinggeven vergt managementvaardigheden. Maar daarnaast heb je ook kennis nodig over onderwerpen als beleid en budget. In de zorg- en welzijnssector speelt bovendien de betrokkenheid met de sector een grotere rol dan in andere branches. Deze onderdelen komen samen in de HBO-opleiding: Management in de Zorg.

  Niveau: Bachelor Locatie: Breda Inschrijven: vóór 20 augustus