HBO Verpleegkunde

Je kiest met de opleiding HBO-Verpleegkunde voor een uitdagend en boeiend beroep. Als HBO-verpleegkundige ben je breed opgeleid. Je kunt gaan werken in alle sectoren binnen de zorg.

In het Kort


Je volgt deze deeltijdopleiding in Breda of in 's-Hertogenbosch. Het verschil is het startmoment en de aangeboden studieroute. Je start in ' s-Hertogenbosch in februari, in Breda in augustus.

Overige informatie


 • Niveau: Bachelor
 • Locatie: Breda & Den Bosch
 • Inschrijven: bij voorkeur vóór 1 juli of 1 januari

Waarom de opleiding Hbo-verpleegkunde

De opleiding is toegespitst op je capaciteiten en ambities. We bieden je een opleidingstraject aan op maat dat past bij je vooropleiding en ervaring. Je wordt opgeleid tot algemeen verpleegkundige op hbo-niveau. Om de opleiding in deeltijd te kunnen volgen dien je een baan te hebben in de gezondheidszorg, met verpleegkundige taken.

Studieprogramma Breda

Studieprogramma Breda is geschikt indien:

 • Je via BOL of BBL in de praktijk bent opgeleid tot mbo-4 verpleegkundige of je bent inservice opgeleid tot verpleegkundige. En je hebt een baan in een verpleegkundige setting (16 uur). 
 • Je een aan verpleegkunde verwante hbo-opleiding hebt gevolgd. Zoals SPH, MWD of Hbo-pedagogiek. En je hebt een baan in een verpleegkundige setting (20 uur). 

Je start eind augustus. De opleiding is opgebouwd uit eenheden van leeruitkomsten (ELU). Dat betekent dat de opleiding bestaat uit afgeronde eenheden met onderwijs die alle worden afgesloten met een leerwegonafhankelijke toets. Het behalen van de toetsen van alle ELU's geeft recht op het diploma Bachelor of Science. De lessen richten zich vooral op alle handelingen en vaardigheden die je nodig hebt om adequaat je werk te kunnen doen. Je leert alles over de verschillende rollen die je als verpleegkundige hebt: zorgverlener, communicator, samenwerkingspartner, reflectieve EBP-professional (evidence based practice), gezondheidsbevorderaar, organisator en professional en kwaliteitsbevorderaar. We toetsen je ontwikkeling ‘binnenschools’ en in de praktijk. 

Opbouw

De opleiding is opgebouwd uit verschillende eenheden van leeruitkomsten. Elke eenheid omvat 30 of 15 studiepunten. Je start met een eenheid gericht op het klinisch redeneren binnen het verpleegkundige proces, verpleegkundige methodiek en evidence based practice (EBP). In de volgende ELU's  wordt de rol van zorgverlener steeds gecombineerd met een van de andere rollen van de hbo-verpleegkundige. Je verdiept je in alle facetten die met deze rollen samenhangen. Je sluit de opleiding af in de afstudeerfase, waarin je laat zien over alle competenties van de hbo-verpleegkundige te beschikken. 
Met behulp van lessen en bijeenkomsten op school, een digitale leeromgeving en leren op de werkplek vergroot je je competenties. 

Collegetijden

De lessen vinden plaats op donderdag tussen 08.45 uur en 19.00 uur.

Studieprogramma 's-Hertogenbosch 

Studieprogramma 's-Hertogenbosch is geschikt indien:

 • Je via BOL of BBL in de praktijk bent opgeleid tot mbo-4 verpleegkundige of je bent inservice opgeleid tot verpleegkundige. En je hebt een baan in een verpleegkundige setting (16 uur). 
 • Je hebt een verpleegkunde verwante hbo-opleiding gevolgd. Zoals SPH, MWD of HBO-pedagogiek. En je hebt een baan in een verpleegkundige setting (20 uur). Voor deze doelgroep geldt een minimum aantal inschrijvingen van 15 deelnemers. Op 15 december besluiten we of deze variant gaan aanbieden.

Je start eind januari. De opleiding is opgebouwd uit eenheden van leeruitkomsten (ELU). Dat betekent dat de opleiding bestaat uit afgeronde eenheden met onderwijs die alle worden afgesloten met een leerwegonafhankelijke toets. Het behalen van de toetsen van alle eenheden geeft recht op het diploma Bachelor os Science. De lessen richten zich op het vergroten van kennis en inzicht en het aanleren van vaardigheden. Je leert alles over de verschillende rollen die je als verpleegkundige hebt: zorgverlener, communicator, samenwerkingspartner, reflectieve EBP-professional (evidence based practice), gezondheidsbevorderaar, organisator en professional en kwaliteitsbevorderaar. We toetsen je ontwikkeling ‘binnenschools’ en in de praktijk.

 

Opbouw

De opleiding is opgebouwd uit eenheden van leeruitkomsten. Elke eenheid omvat 30 of 15 studiepunten. Je start met een ELU gericht op het klinisch redeneren binnen het verpleegkundige proces, verpleegkundige methodiek en evidence based practice (EBP). In de volgende ELU's wordt de rol van zorgverlener steeds gecombineerd met een van de andere rollen van de hbo-verpleegkundige. Je verdiept je in alle facetten die met deze rollen samenhangen. Je sluit de opleiding af in de afstudeerfase, waarin je laat zien over alle competenties van de hbo-verpleegkundige te beschikken. 
Met behulp van lessen en bijeenkomsten op school, een digitale leeromgeving en leren op de werkplek vergroot je je competenties. 

Collegetijden

De lessen in het eerste jaar staan op vrijdag gepland. Lessen kunnen in de ochtend of middag plaatsvinden. De lesdag voor de instromers van februari 2018 is nog niet bekend.

Resultaat

Na een traject van 2,5 jaar studie, waarin je vast zo nu en dan moeilijke momenten kent en uitdagingen overwonnen hebt, kun je je bachelordiploma halen. In die tijd leg je de basis om je verder te ontwikkelen tot een succesvolle zorgprofessional.

Vervolgstudies 

Je kunt met je bachelor diploma Hbo-verpleegkunde op zak prima verder studeren. Je kiest een master of een andere post-hbo opleiding, zoals de post-hbo deeltijdopleiding Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde bij Avans plus. Of je volgt de universitaire studie Verplegingswetenschappen of de Master Advanced Nursing Practice.

Carriereperspectieven

Na je opleiding heb je als hbo-verpleegkundige vele mogelijkheden op je eigen werkplek of op een nieuwe. De zorg wordt steeds complexer, de Nederlandse bevolking vergrijst en meer mensen krijgen te maken met verschillende aandoeningen en functiebeperkingen. Er zijn almaar meer (medische) behandelmogelijkheden en techniek speelt een grotere rol. De vraag naar hooggekwalificeerde verpleegkundigen blijft daarom groeien. Na je opleiding kun je aan de start als wijkverpleegkundige, als verpleegkundige in een ziekenhuis of verpleeghuis, binnen de GGZ of de eerstelijnszorg op een consultatiebureau of bij huisartsen. 

Startdatum

Je wilt in augustus met een deeltijdopleiding starten? Meld je dan bij voorkeur vóór 1 juli 2017 aan voor start in Breda. In 's-Hertogenbosch start de opleiding in februari 2017. Meld je bij voorkeur aan vóór 1 januari 2017. 
De aanmelddata in Studielink zijn de uiterlijke data voor aanmelden.
Kijk voor aanmelding of je voldoet aan de toelatingseisen.

Locaties

De Deeltijdopleiding HBO Verpleegkunde is in Breda te volgen op donderdagen tussen 08.45 uur en 19.00 uur.

In 's-Hertogenbosch is dit op de vrijdagochtend en middag. (van 08.45 tot 18.00 uur)

 Breda, 088 525 7500 Hogeschoollaan 1 , 4818 CR, Routebeschrijving  's-Hertogenbosch, 088 525 7500 Onderwijsboulevard 215 , 5223 DE, Routebeschrijving

Tijdsinvestering

Je besteedt zo'n twintig uur per week aan je opleiding. Dat is inclusief de contactdag op school of eventuele stagedagen. De combinatie van werken en studeren is soms zwaar. Natuurlijk helpen we je waar we kunnen. Bijvoorbeeld door persoonlijke begeleiding, hulp bij het indelen van je tijd, een goede verdeling van de studielast en een overzichtelijk opleidingsprogramma. Waar het om gaat is dat je kunt studeren op de manier die jij het prettigst vindt.

Praktijk

Je eigen werkplek vormt de basis van het praktijkleren. Hier pas je de theorie toe en ontwikkel je de competenties als hbo-verpleegkundige. De opleiding is opgebouwd uit leeruitkomsten, een deel van deze leeruitkomsten behaal je binnen je eigen werkplek. Niet alle leeruitkomsten zijn binnen je eigen afdeling of team te behalen, houd er dus er rekening mee dat je voor verschillende leeruitkomsten ervaring moet opdoen buiten je eigen werkplek. Dit organiseer je samen met je werkgever.

Afstuderen

Je sluit je opleiding af met de afstudeerfase. Deze bestaat uit een praktijkopdracht en het doen van een praktijkonderzoek.

Studiekosten

Voor het volgen van de opleiding betaal je jaarlijks  collegegeld. Dit is wettelijk vastgelegd. Verder moet je rekening houden met de aanschaf van studieboeken en andere leermiddelen.

Toelating

Je wilt starten met een opleiding. Dat kan als je voldoet aan de toelatingseisen.

 • Je bent via BOL of BBL in de praktijk opgeleid tot mbo-4 verpleegkundige of je bent inservice opgeleid tot verpleegkundige. En je hebt een baan in een verpleegkundige setting (16 uur). Je kan de opleiding volgen in 's-Hertogenbosch of Breda. 
 • Of je hebt een aan verpleegkunde verwante hbo-opleiding gevolgd. Zoals SPH, MWD of Hbo-pedagogiek. En je hebt een baan in een verpleegkundige setting (20 uur). Je kunt de opleiding volgen in Breda en 's-Hertogenbosch. Voor 's-Hertogenbosch geldt een minimum aantal inschrijvingen van 15 deelnemers. Op 15 december besluiten we of deze variant gaan aanbieden.

Inschrijven

Onafhankelijk van het studietraject dat je gaat volgen, schrijf je je in voor jaar 1 (propedeutische fase) via Studielink.

Meer opleidingen in Gezondheidszorgopleidingen:
 • Management in de Zorg Associate degree

  Leidinggeven vergt managementvaardigheden, maar ook heb je kennis nodig over onderwerpen zoals beleid en budget. In de zorg- en welzijnssector speelt bovendien de betrokkenheid met de sector een grotere rol dan in andere branches. Met de Associate degree Management in de Zorg ben je instaat om deze vaardigheden te combineren in je werk.

  Niveau: Associate degree Locatie: Breda Inschrijven: vóór 21 augustus
 • Management in de Zorg

  Leidinggeven vergt managementvaardigheden. Maar daarnaast heb je ook kennis nodig over onderwerpen als beleid en budget. In de zorg- en welzijnssector speelt bovendien de betrokkenheid met de sector een grotere rol dan in andere branches. Deze onderdelen komen samen in de HBO-opleiding: Management in de Zorg.

  Niveau: Bachelor Locatie: Breda Inschrijven: vóór 21 augustus