Elektrotechniek

De arbeidsmarkt vraagt om maatschappelijk bewuste elektrotechniek ingenieurs. Kies daarom voor de deeltijdopleiding Elektrotechniek bij Avans Deeltijd.

In het Kort


De opleiding Elektrotechniek start in de week van  27 augustus 2018 en duurt  4 jaar. Je hebt  2 aaneengesloten dagdelen college.

Overige informatie


 • Niveau: Bachelor
 • Locatie: Breda
 • Inschrijven: vóór 15 juli

Waarom de opleiding Elektrotechniek?

Je interesse gaat uit naar automatisering, elektronica en techniek en je wilt hogerop. Je wilt complexe projecten begeleiden en/of uitvoeren. Je wilt je kennis vebreden op het gebied van robotica, installatie- en energietechniek en computertechniek. Je bent creatief en hebt ideeën die je wilt vertalen in techniek om ze te verwezenlijken. De hbo-deeltijdopleiding Elektrotechniek past dan precies bij je. In deze 4-jarige opleiding verdiep je je in industriële automatisering en de besturing van processen. In practica op het lab leer je hoe de ‘programmable logic controller’ (PLC) werkt, hoe je software maakt voor de aansturing van een robotarm, je leert programmeren en hardwaresystemen ontwerpen, meten en regelen. Zo bereid je je voor op een toekomst als ingenieur in de techniek bij tal van organisaties, groot en klein. De arbeidsmarkt heeft veel behoefte aan gemotiveerde, maatschappelijk bewuste elektrotechniek ingenieurs met een energiebewuste instelling en een commerciële houding.

Waarom bij Avans Deeltijd?

Avans Deeltijd is kleinschalig en je wordt persoonlijk behandeld. De sfeer is goed en studenten hebben prima en direct contact met de docenten. Ook de structuur van 2 aaneengesloten dagdelen les per week spreekt aan. Maar bovenal staat Elektrotechniek al jaren in de top bij de Nationale Studenten Enquête. 
 

Voor wie is de deeltijdopleiding Elektrotechniek?

Voor wie nu werkt in de techniek en het gevoel heeft hogerop te willen en kunnen, is er plek bij de hbo-deeltijdopleiding Elektrotechniek. Ook voor installateurs bij (installatie)bureaus die complexere projecten uitvoeren, zoals het automatiseren van een gebouw met robotstraten. Je moet natuurlijk wel doorzettingsvermogen hebben. Een 4-jarige bacheloropleiding volgen naast je werk en privéleven is niet niks. Dat vraagt veel tijd, discipline en motivatie. Maar aan het eind van de rit heb je je carrièrekansen gigantisch verbreed en staat niets je in de weg om een functie als besturingstechnicus of ontwerper te bemachtigen.

Studieprogramma

De deeltijdopleiding Elektrotechniek duurt vier jaar. Elk studiejaar is verdeeld in twee modules van een half jaar, die je afsluit met tentamens. Je gaat aan de slag met allerlei vakken op het gebied van elektrotechniek. Ook verdiep je je in hardware, software en aandrijftechnieken. Daarbij wisselen theorie en beroepsgerichte opdrachten elkaar steeds af. Verder vul je de vakkennis aan met trainingen in bedrijfskunde, wiskunde en communicatie. Alles wat je leert breng je meteen in de praktijk bij je werkgever.

1e jaar

In het eerste jaar volg je specifieke modules uit het vakgebied elektrotechniek. Daarnaast volg je algemene hbo-modules, zoals wiskunde, bedrijfskunde en communicatie. Je leert de wereld van elektrotechniek beter kennen via netwerktheorie en elektronica. Ook verdiep je je in besturings- en energietechniek. Alle onderwerpen komen eerst aan bod in de theorielessen. Daarna ga je in praktijk aan de slag via practica en opdrachten.

2e jaar

In het tweede jaar volg je lessen en trainingen over beroepsvaardigheden en technisch Engels, maar ook over elektrische schakelingen en aandrijfsystemen. Theorie en praktijk wisselen elkaar af.

Curriculum

Ook in de hoofdfase krijg je zowel theorie- als praktijkgerichte opdrachten. Verder bekwaam je jezelf in je eigen beroepspraktijk. Je volgt lessen in analoge elektronica, digitale techniek, regeltechniek en programmeren. Waarbij je steeds blijft focussen op ontwerpen, automatiseren en optimaliseren van bedrijfsprocessen. Je voert in het vierde jaar een afstudeeropdracht uit, vrijwel altijd bij je eigen werkgever.

Diploma

Het wettelijk erkende getuigschrift Bachelor of Engineering is de bekroning op je studie.

Resultaat

Na 4 jaar studie, waarin je vast zo nu en dan moeilijke momenten kent en uitdagingen overwonnen hebt, kun je je bachelordiploma behalen. In die 4 jaar leg je de basis om je verder te ontwikkelen tot een succesvolle elektrotechnicus.

Carrièreperspectieven

Elektrotechniek leidt op tot onder andere de volgende functies:

 • Accountmanager 
 • Besturingstechnicus 
 • In- en verkoopleider 
 • Industrieel automatiseerder 
 • Maintenance Engineer 
 • Marketingmedewerker 
 • Netwerkspecialist 
 • Ontwerper 
 • Product Engineer 
 • Projectmanager 
 • Service Engineer 
 • Werkvoorbereider

Vervolgstudies

Avans Hogeschool en Avans+ hebben samen een mooi aanbod voor werkenden die zich willen ontwikkelen. Een scala aan opleidingen voor een leven lang leren. Op Ad-, bachelor-, postbachelor- of masterniveau. Ook maatwerk is mogelijk.

Startdatum

Je wilt in augustus met een deeltijdopleiding starten? Schrijf je dan bij voorkeur vóór 1 juli in. Dan ga je net als je medestudenten goed voorbereid aan de slag.

Je kunt je aanmelden voor de deeltijdopleiding Werktuigbouwkunde of Elektrotechniek via Studielink. Let in Studielink goed op dat je voor de eerste module van de betreffende opleiding kiest (module 2 wordt later opengezet):

 • Elektrotechniek – Deeltijd Breda – Module 1
 • Werktuigbouwkunde – Deeltijd Breda – Module 1

Je dient je per module (ieder half studiejaar) opnieuw in te schrijven in Studielink. Vanuit de opleiding wordt je nader geïnformeerd over de vervolgstappen van aanmelding en/of inschrijving voor de tweede module.

Kijk voor aanmelding of je voldoet aan de toelatingseisen.

Plaatsen

De deeltijdopleiding Elektrotechniek is - wanneer deze start in een even jaar (augustus 2018) – te volgen op donderdagmiddag en -avond en – wanneer deze start in een oneven jaar (augustus 2019) – te volgen op maandagmiddag en -avond in Breda.

 Breda, 088 525 7500 Hogeschoollaan 1 , 4818 CR, Routebeschrijving

Studieduur

De hbo-opleiding tot het bachelordiploma omvat 4 jaar. Het kan zijn dat je door een andere studie of door ervaring vrijstelling krijgt voor bepaalde studieonderdelen. Je kunt hier altijd naar vragen bij de contactpersoon van je opleiding.

Studiekosten

Collegegeld

Het bruto collegegeld voor de deeltijdopleiding Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek bedraagt € 5.000 per studiejaar en dus € 2.500 per module (half studiejaar). Je dient per half studiejaar (module) te betalen. Onderaan vind je voorbeeld situaties voor mogelijke financiering.

Wijze van betaling:

Wanneer je (elders) nog geen graad hebt behaald, dan heb je recht op twee vouchers (een rijksbijdrage door het ministerie van OCW) per studiejaar. Eén voucher heeft een waarde van €1.250. Per module (half studiejaar) mag één voucher ingezet worden. Per studiejaar (2 modules) kun je dus twee vouchers inzetten met een totaalwaarde van € 2.500.  Per module blijft er dan nog een bedrag van € 1.250 over waarvoor je geen rijksbijdrage krijgt. Per studiejaar is dat een totaalbedrag van €2.500.

Financiering werkgever

Voor veel studenten geldt dat zij werken bij een bedrijf. Indien jouw werkgever (een deel) van de opleiding vergoedt, dan kan de werkgever, mits de cao van deze werkgever valt onder de Metalektro, een vergoeding aanvragen via het A&O Fonds van Metalektro. Deze vergoeding geldt voor een maximaal bedrag van €2.500 per opleiding/per studiejaar voor een maximale periode van 2 jaar.

Hier voor dient de werkgever zelf contact op te nemen met het A&O fonds van Metalektro. De meeste werkgevers zijn bekend met deze regeling. Indien een werkgever hier vragen over heeft kan Avans hier ondersteuning bij verzorgen. Hiertoe kan contact opgenomen worden met Avans Deeltijd, dhr. Clemens van den Broek.

Voor de volledigheid: Avans Hogeschool is in deze vergoedingsregeling geen partner.

Subsidieregeling praktijkleren

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van medewerker/student en is wat betreft het HBO beschikbaar voor werkend leren trajecten (o.b.v. onderwijsarbeidsovereenkomst) in het kader van deeltijdse en duale opleidingen in de sector Techniek. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van het RVO.

Voorbeeld situaties financiering opleiding voor een heel studiejaar (2 modules):

1. Geen eerdere graad behaald en cofinanciering door werkgever

Recht op 2 vouchers van het ministerie OCW a €1.250 €2.500
Resterende bedrag wordt gefinancierd door de werkgever €2.500
Kosten voor de student €0

2. Geen eerdere graad behaald en geen cofinanciering door werkgever

Recht op 2 vouchers van het ministerie OCW a €1.250 €2.500
Resterende bedrag wordt door de student zelf betaald €2.500

3. Wel een eerdere graad behaald en cofinanciering door werkgever

Geen recht op vouchers en dus betaalt de student zelf €2.500
Resterende bedrag wordt gefinancierd door de werkgever €2.500

4. Wel een eerdere graad behaald en geen cofinanciering door werkgever

Totaalbedrag wordt betaald door de student                      €5.000

5. Wel een eerdere graad behaald en totale financiering door werkgever

Totaalbedrag wordt door de werkgever gefinancierd       €5.000

* Uitzondering: je staat al ingeschreven voor een andere bacheloropleiding. Je ontvangt géén voucher.

NB: Werkgever kan een deel van de vergoeding aanvragen via het A&O Fonds van Metalektro, Subsidieregeling en/of zelf bijdragen.

Toelating

Je wilt starten met een opleiding. Dat kan als je voldoet aan mbo-niveau 4 of een havo- of vwo-diploma hebt.

Voorbereidende cursus

Op 20 februari 2018 start een voorbereidende cursus deeltijd wiskunde en natuurkunde, die op 28 mei 2018 met een toets wordt afgesloten. Lestijden zijn op dinsdagavond van 18:45 tot 22:00 uur in Breda. Wanneer je 80% goed hebt, kun je vrijstelling aanvragen voor Exact A en/of Nat A. Om inzicht te krijgen in hoever je staat met wiskunde en natuurkunde, kun je een proeftoets maken. Klik hier voor de proeftoets van wiskunde en klik hier voor de proeftoets van natuurkunde.

Wanneer je je inschrijft voor deze toets ontvang je een factuur. Het cursusgeld is € 200 en dit dient voor 10 februari 2018 betaald te zijn. Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk. Voor aanvang ontvang je een email met toegang tot de digitale omgeving van de cursus.

Klik hier om je in te schrijven.

Taaleis 

Heb je een diploma van het voortgezet onderwijs of het middelbaarberoepsonderwijs, dan beschik je doorgaans over het juiste taalniveau om aan een hbo-opleiding te beginnen. Om een opleiding bij Avans Deeltijd te kunnen volgen, moet je de Nederlandse taal beheersen op niveau B2. Dat kun je aantonen als je een diploma hebt zoals vermeld bij het kopje Toelating.
 
Anders moet je voldoen aan een van deze taaleisen:
•    Je hebt het staatsexamen NT2 Programma II behaald. En je beheerst het Nederlands op taalniveau B2 van het Europees Referentie Kader.
•    Je hebt het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) ‘Educatief Start bekwaam’ of ‘Educatief Professioneel’ behaald. 
Als je niet aan deze taaleisen voldoet, kan de academiedirectie nader onderzoek instellen om te kunnen beslissen dat je het Nederlands goed genoeg beheerst.

Aanvullende toelatingseisen

Werkervaring
Wij stellen een aantal eisen aan je werk. Je functioneert bijvoorbeeld minimaal op mbo-4 niveau en je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring. 

Instroommoment

De opleiding start in de week van 27 augustus. Maar let op:  schrijf je vóór 1 juli 2018 in.

Verkorte trajecten

Avans deeltijd wil met het onderwijs beter aansluiten bij de behoeften van de student en neemt daarom deel aan de landelijke pilot flexibel hoger onderwijs, speciaal gericht op werkende volwassenen

Deze pilot biedt ruimte om opleidingen meer te flexibiliseren en af te stemmen op de behoeftes van mensen die naast hun werk en privéleven willen investeren in hun toekomst door zich op- of om te scholen. Door te sturen op output (de zogenaamde leeruitkomsten) in plaats van op input en proces (het onderwijsprogramma in jaren) , ontstaat ruimte om te differentiëren in opleidingstrajecten en deze meer in te richten op maat van de individuele student of groepen studenten. Het gaat om wat men moet kennen en kunnen, niet om waar, hoe en in hoeveel tijd men dat leert.

We werken dus met leeruitkomsten waarin is vastgelegd wat je moet kennen en kunnen. Het werken met leeruitkomsten maakt het mogelijk opleidingstrajecten meer af te stemmen op de situatie en de behoefte van de student en (indien van toepassing) zijn werkgever. Er komt meer ruimte om de opleidingen voor volwassenen verder te flexibiliseren door, naast contactonderwijs, te gaan werken met online leren en het leren op de werkplek te versterken.

Ook komt er meer ruimte om aan te sluiten op wat volwassen studenten al kennen en kunnen. Door te werken met validering van resultaten uit leren buiten de opleiding (door werkervaring, cursussen en trainingen e.d.) wordt in kaart gebracht welke leeruitkomsten de student aantoonbaar al heeft gerealiseerd en dus in het opleidingstraject niet meer hoeft te leren. Hierdoor wordt het mogelijk om je opleidingstraject te verlichten en mogelijk ook te verkorten. De studieadviseur van de betreffende opleiding kan je hier meer informatie over geven.

Beschik je al over een bachelordiploma, dan kan het zijn dat je een hoger bedrag aan collegegeld moet betalen. 

Toelatingsprocedure

Je schrijft je ieder jaar weer in via www.studielink.nl

Intakegesprek

We nodigen je van harte uit voor een persoonlijk intakegesprek. We beantwoorden dan met alle plezier je vragen.

21+ Toets

Je bent niet in het bezit van een van de genoemde diploma's, maar wel 21 jaar of ouder? Je kunt dan worden toegelaten aan de hand van een assessment bij onderzoeksbureau AOB Compaz.

Meer opleidingen in Technische Opleidingen:
 • Mechatronica

  Je bent praktisch ingesteld en hebt interesse in verschillende technische disciplines. Als mechatronicus begrijp je bovendien hoe deze disciplines (elektrotechniek, werktuigbouwkunde en technische informatica) effectief samenkomen in mechanische constructies.

  Niveau: Bachelor Locatie: Breda Inschrijven: vóór 15 juli