Bestuurskunde/Overheidsmanagement

De op management in het publieke domein gerichte opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement is als beste van Nederland verkozen. Complexe en minder complexe maatschappelijke vraagstukken komen aan de orde in deze brede deeltijd opleiding.

In het Kort


De deeltijdopleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement start in de week van 28 augustus 2017 en duurt 4 jaar. Je heb 2 aaneengesloten dagdelen college.

Overige informatie


 • Niveau: Bachelor
 • Locatie: Den Bosch
 • Duur: 4 jaar in deeltijd
 • Inschrijven: vóór 21 augustus

Waarom de deeltijdopleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement

Bestuurskunde is een brede opleiding gericht op management in het publieke domein. Behalve bij de overheid (gemeenten en provincies) gaan steeds meer bestuurskundigen aan de slag in de non-profitsector en bij organisaties die op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven functioneren. Je kiest voor deze bacheloropleiding, omdat je werkt in deze sector en weet dat je daarin meer wilt bereiken. Je bent geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken en het ontwikkelen, uitvoeren, bijstellen en evalueren van beleid. Die vraagstukken kunnen groot en complex zijn (multiculturalisering, europeanisering en veiligheidsproblematiek) of dichter bij huis liggen (afvalinzameling en recycling). Je volgt vakken als organisatiekunde, beleidskunde, economie en recht. Je begrijpt al snel dat beleid begint met maatschappelijke kwesties. Je leert hoe je een politieke maatregel succesvol kunt inleiden bij mensen. Je ontwikkelt je tot allround beleidsmedewerker.

Waarom bij Avans Deeltijd

Bestuurskunde bij Avans Deeltijd leidt je in 4 jaar op tot je bachelordiploma. Deze brede en generieke opleiding kent een goed arbeidsmarktperspectief. In de toekomst is de behoefte aan beleidsmakers bij verschillende overheden zeer groot. Deze deeltijdopleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement bij Avans Deeltijd is gekozen tot beste van Nederland door Keuzegids Deeltijd & Duaal 2015 en kreeg de kwalificatie Topopleiding.

Voor wie is de deeltijdopleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement bedoeld

De deeltijdopleiding Bestuurskunde is interessant voor wie werkt in de publieke sector en een adviesfunctie ambieert bij (semi-)overheid of elders in de publieke sector. Je vindt alle aspecten van beleid ontwikkelen en uitvoeren interessant en wilt daar een belangrijke rol in spelen. Je bent creatief en ambitieus. Je denkt in oplossingen zonder het verschil in belangen uit het oog te verliezen.

En zie je bovendien niet op tegen hard werken? Dan ben je toe aan de bacheloropleiding Bestuurskunde bij Avans Deeltijd. De ideale opleiding voor een mooie beleidsfunctie in het publieke domein.

Studieprogramma

Bestuurskunde is een generieke opleiding gericht op de publieke sector. Het 2-jarige (2+2) programma leidt op tot Bachelor of Arts. Colleges vinden wekelijks plaats en je kunt individuele aandacht van docenten en begeleiders verwachten. Alvorens je met deze studie start volg je eerst het Ad bedrijfskunde programma. 

1e jaar 

In het eerste jaar krijg je een introductie op veel verschillende gebieden: algemeen management, personeels- en projectmanagement, inleiding recht en overige thema’s zoals: Nederlands, communicatieve vaardigheden, sociologie en organisatiepsychologie.

2e jaar 

In het tweede jaar leer je hoe een manager werkt aan de hand van de Plan, Do, Check-Plan-cyclus van Deming. Er vindt verdieping plaats op de kennisvakken van leerjaar 1, naast de nieuwe vakken die je krijgt, zoals statistiek en een training managementvaardigheden.

Curriculum 

In het derde jaar staat de beleidscyclus centraal. Je leert hoe je beleid ontwikkelt, uitvoert en evalueert.

Het vierde jaar richt zich op het regisseren van beleid. Beleid ontwikkelen, uitvoeren en evalueren doe je immers samen met anderen.

De leerlijnen zijn in de eerste 2 jaar gelijk aan die van Bedrijfskunde MER (bachelor en Ad), en Integrale veiligheidskunde. Na het tweede jaar kun je dus een keuze maken:

 • door met Bestuurskunde, 
 • door met Bedrijfskunde MER, 
 • door met Integrale veiligheidskunde 
 • of stoppen en diploma Bedrijfskunde Ad ophalen.

Diploma

Het wettelijk erkende hbo-diploma Bachelor of Arts is de bekroning op je studie.

Resultaat

Na 4 jaar studie, waarin je vast zo nu en dan moeilijke momenten kent en uitdagingen overwonnen hebt, kun je je bachelordiploma halen. In die 4 jaar leg je de basis om je verder te ontwikkelen tot een succesvolle professional. 

Carrièreperspectieven

Bestuurskunde leidt op tot onder andere de volgende functies:

 • Adviseur bestuur en beleid 
 • Afdelingshoofd ruimtelijke ordening 
 • Beleidsmedewerker gezondheid 
 • Beleidsmedewerker volkshuisvesting 
 • Bestuurssecretaris 
 • Coördinator integrale veiligheid
 • Gemeentesecretaris 
 • Lid Tweede Kamer 
 • Projectleider Onderwijs of Jongeren 
 • Projectmanager Veiligheid in de wijk 
 • Sectorhoofd 
 • Staffunctionaris 
 • Teamchef politie 
 • Wethouder Sport en Cultuur

Vervolgstudies

Je bachelordiploma biedt onder andere toegang tot de masteropleidingen Master of Business Administration of Master of ICT & Business Innovation.

Avans Hogeschool en Avans+ hebben samen een mooi aanbod voor werkenden die zich willen ontwikkelen. Een scala aan opleidingen voor een leven lang leren. Op Ad-, bachelor-, postbachelor- of masterniveau. Ook maatwerk is mogelijk.

Startdatum

Je wilt in augustus met een deeltijdopleiding starten? Meld je dan bij voorkeur vóór 21 augustus 2017 aan. 

Kijk voor aanmelding of je voldoet aan de toelatingseisen, onder toelating

Locaties

Deeltijdopleiding Bestuurskunde is te volgen op maandagmiddag en -avond in ‘s-Hertogenbosch.

 's-Hertogenbosch, 088 525 7500 Onderwijsboulevard 215 , 5223 DE, Routebeschrijving

Studieduur

De hbo-opleiding tot het bachelordiploma omvat 4 jaar. Het kan zijn dat je door een andere studie of door ervaring vrijstelling krijgt voor bepaalde studieonderdelen. Je kunt hier altijd naar vragen bij de contactpersoon van je opleiding.

Studiekosten

Voor het volgen van de opleiding betaal je jaarlijks collegegeld. Dit is wettelijk vastgesteld. Verder moet je rekening houden met de aanschaf van studieboeken en andere leermiddelen. Dit bedrag komt ongeveer op
€ 400 tot € 500 per jaar.

Toelating  

Je wilt starten met een opleiding. Dat kan als je voldoet aan mbo-niveau 4 of een havo- of vwo-diploma hebt met het vak economie in je pakket en je diploma van de Ad Bedrijfskunde hebt behaald. 

Aanvullende toelatingseisen

Werkervaring

Wij stellen een aantal eisen aan je werk. Je functioneert bijvoorbeeld minimaal op mbo-4 niveau. 

Instroommoment

Schrijf je bij voorkeur in vóór 21 augustus 2017. De opleiding start in de week van 28 augustus. 

Verkorte trajecten

Je hebt een certificaat of getuigschrift van een relevante opleiding op hbo-niveau. In dat geval kun je vrijstellingen aanvragen

Beschik je over een bachelordiploma, dan kan het zijn dat je een hoger bedrag aan collegegeld moet betalen

Intakegesprek

We nodigen je van harte uit voor een persoonlijk intakegesprek. We beantwoorden dan met alle plezier je vragen.

21+ Toets

Je bent niet in het bezit van een van de genoemde diploma's, maar wel 21 jaar of ouder? Je kunt dan worden toegelaten aan de hand van een assessment bij onderzoeksbureau AOB Compaz.

Meer opleidingen in Management opleidingen:
 • Bedrijfskunde Associate degree

  Management, Economie en Recht zijn de bestanddelen van deze opleiding Bedrijfskunde deeltijd. En zeker niet toevallig vormen deze items precies de bagage die je mee moet nemen als generalist bij een bedrijf.

  Niveau: Associate degree Locaties: Breda & Den Bosch Duur: 2 jaar in deeltijd Inschrijven: vóór 21 augustus
 • Bedrijfskunde MER

  Management, economie en recht zijn de bestanddelen van de opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd. En zeker niet toevallig vormen deze items precies de bagage die je mee moet nemen als generalist bij een bedrijf.

  Niveau: Bachelor Locaties: Breda & Den Bosch Duur: 4 jaar in deeltijd Inschrijven: vóór 21 augustus
 • Financiële Dienstverlening Associate degree

  De naam van de deeltijdopleiding zegt het al: financiën spelen de centrale rol, terwijl dienstverlening betekent dat servicegerichtheid je goed ligt. De opleiding Financiële Dienstverlening leidt je op tot adviseur zoals bedoeld in de Wet Financieel Toezicht.

  Niveau: Associate degree Locatie: Den Bosch Duur: 2 jaar in deeltijd Inschrijven: vóór 21 augustus